Utveckling av e-utbildning i systemsyn

Myndigheten har under flera års tid arbetat med att försöka förändra styrningen i riktning mot en mer systembaserad och tillitsbaserad styrning.  Under 2022 kontaktade den största avdelningen på myndigheten oss och önskade utveckla en e-utbildning i tre delar om systemiskt tänkande. De två första delarna handlar om systemiskt tänkande och systemiskt tänkande i praktiken. Den tredje delen vänder sig till chefer och ledare och handlar om att leda utifrån en systemsyn. Varje utbildningsdel består av både film/interaktiva moment samt ett dialogstöd för efterföljande diskussioner i arbetsgrupper.

E-utbildningen togs fram i samarbete med en arbetsgrupp och testgrupp på myndigheten samt med företaget Maincon i Östersund. Under 2023 kommer e-utbildningarna att börja användas för att stödja myndighetens fortsatta utvecklingsresa. Vi har fortlöpande kontakt med myndigheten för att följa denna unika satsning i offentlig sektor.

Kontakta Siv Liedholm eller Lennart Wittberg för mer information.