Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor

Lars Stigendal skriver om problemen med dagens styrning av offentlig sektor och pekar ut möjliga vägar framåt.

Sagt om boken:

”Den här boken vänder sig till alla som någon gång känt på osynliga hinder mot till synes intuitiva lösningar inom svensk offentlig sektor. Lasses mångåriga erfarenhet av att studera och förstå system tillsammans med hans pedagogiska skicklighet ger aha-upplevelser. Vi bör sluta att tala om problemen i offentlig sektor som ett resultat av bristande resurser. Begränsningen sitter till stor del i vårt sätt att tänka. Boken sammanfattar en livsgärning inom förvaltningen och är väl värd att läsa för politiker, chefer och utvecklingsorienterade medarbetare.”
Johan Quist, docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet

”Det är befriande att ta del av den insiktsfulla analysen om varför vi så lätt hamnar fel när vi utformar styrningen av offentlig verksamhet. Och Lars beskriver dessutom vad som är viktigt för en bättre väg framåt. Sånt ger energi!”
Ralf Hedin, kommunchef Vingåkers kommun

”En rik kunskaps- och inspirationskälla om hur styrningen av offentlig sektor utvecklats, var vi hamnat och vilken riktning vi behöver gå”
Elisabeth Backteman, GD Tillväxtverket

Här köper du boken

Boken säljs via de vanligaste försäljningskanalerna (BokusAdlibris m fl) och även via förlaget BoD (Books on Demand).