Inger Sohlberg – april 2022

Vad är syftet med årsredovisningar

i offentliga organisationer?

Årsboksluten är klara. Nu pågår ett intensivt arbete på många håll med att offentliggöra presentabla årsredovisningar. Men varför då? Och för vem? Vad är det för berättelse som framträder i en årsredovisning?

I april månads Tankar om styrning resonerar Inger Sohlberg om varför årsredovisningarna är så omfattande och vilket syfte de egentligen har.

Det är svårt att genom årsredovisningen få svar på de viktiga frågorna:

  • Hur väl klarar organisationen att tillsammans med andra offentliga verksamheter erbjuda oss tjänster som bidrar till att vi får den välfärd som vi har rätt till utifrån våra inbetalda skattemedel?  
  • Vad har organisationen lärt sig under året?
  • Vad kommer organisationen att göra så det blir lite bättre nästa år?