Lennart Wittberg, oktober 2023

Vad är syftet med styrning?

Vi inom Effektiv styrning talar ofta om vikten av att förstå och utgå från syftet med verksamheten. Det är den viktigaste delen av styrningen. Men för att detta ska vara meningsfullt är det även viktigt att förstå syftet med styrningen i sig. Vad vill vi uppnå med hjälp av styrningen egentligen? En fråga som diskuteras allt för lite, eftersom det verkar finnas förgivettagna föreställningar om varför vi styr. Styrningens syfte är så självklar att det inte ens behöver uttalas. Just därför behöver vi synliggöra och ifrågasätta. Syftet med styrningen behöver vara uttalat och framgå av styrdokumenten.

Nr 81 Syftet med styrning (okt 2023)