Lennart Wittberg – oktober 2022

Vågar vi vara modiga?

Är vi modiga och varför behöver vi vara det egentligen?

Det är relativt vanligt att organisationer lyfter fram behovet av att vara modig. Det kan vara som värdeord eller som en del av en strategi. Och visst kan förändringsarbete kräva mod. Men om alla är överens om att något behöver göras eller vad som är rätt sak att göra, varför behövs då mod för att göra det?

Borde det inte krävas mer mod att fortsätta arbeta på ett sätt som man vet inte fungerar särskilt bra? Handlar kraven på oss själva om att vi ska vara modiga egentligen om att vi är rädda? För vad i så fall?

Att resonera om mod och varför vi tycker oss behöva mer av det kan vara en väg mot ökad förståelse och därmed mot att bli bättre på att hantera förändringar.