Vår syn på styrning

I ”Vår syn på styrning” definierar vi styrning och hur vi ser att man kan styra i förändring. Vi beskriver varför systemsyn i styrningen är nödvändig för att få väl fungerande offentliga tjänster i vår komplexa verklighet. Vi vill gärna ha dina synpunkter och reflektioner så kontakta oss gärna!

Vår syn på styrning