Vår syn på styrning

Vår syn på styrning är en kortfattad beskrivning av hur vi ser på styrningsfrågan i offentlig sektor. Synsättet ligger till grund för samtliga våra kurser och föreläsningar. Vi ser gärna att skriften används i studiecirklar eller i andra sammanhang för att skapa dialog om hur styrningen bör utformas för att skapa förutsättningar för väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt.

Vår syn på styrning