Våra föreläsare

Effektiv styrning använder sig av föreläsare som är experter med mycket god förankring i offentlig sektor, i forskningen och i konsultvärlden.

Anna Lundbergh
Läs mer
Åsa Swan
Läs mer
Daniel Eek
Läs mer
Helene Ersson
Läs mer
Inger Sohlberg
Läs mer
Johan Quist
Läs mer
John Mortimer
Läs mer
Lennart Wittberg
Läs mer
Martin Lagerström
Läs mer
Siv Liedholm
Läs mer