Tips! ESVs inspelade webbinarier om systemsyn

ESV har under hösten/vintern 2020/21 arrangerat 3 webbinarier för att bidra till ökad kunskap om systemsyn. Lennart Wittberg och Siv Liedholm har medverkar vid samtliga tillfällen. Två av webbinarierna spelades in och finns på ESVs hemsida. Vid det första webbinariet medverkar vi tillsammans med Lantmäteriet och vid den andra tillsammans med Pensionsmyndigheten.

Den 3 december 2020:

”Hur kan systemsynsättet bidra till att se och förstå myndigheternas verksamhet och organisation som komplexa system?” 

Den 20 januari 2021:

”Vad en effektivisering av verksamheten utifrån systemsynansats innefattar och hur man bör arbeta med för hållbar och riskminimerad förändring av hela systemet”