Webbseminarium om ”Situationsanpassad budgetstyrning”

Går det att tänka nytt om budgetstyrningen och undvika att låsa in pengar i silos, ägna sig åt bakåtblickande avvikelseanalyser och fokus på kontroll? Traditionell budgetstyrning är ett av de största hindren för utveckling av en styrning som bygger på systemsyn och skapar tillit.

Vi lyssnar på och för dialog med Knut Fahlén från Ekan Management om denna centrala frågeställning. Knut är en uppskattad föreläsare och författare, senast till boken ”Situationsanpassad Ekonomi- och Verksamhetsstyrning – Tillit, effektivitet och styrning” (Kommit 2020).

Missa inte detta unika tillfälle att få samtala om hur budgetstyrningen kan situationsanpassas och bli en del av en systembaserad styrning.

Seminariet kommer ske digitalt via Zoom. Anmäl dig via länken nedan.

Webbseminarium den 26 januari på temat ”Situationsanpassad budgetstyrning”